Εγγραφή στο Συνέδριο

Η συμμετοχή στο συνέδριο απαιτεί την εκ των προτέρων σχετική εγγραφή.

Το κόστος για κάλυψη θέσης στις ροτόντες της αίθουσας ανέρχεται στο ποσόν των 100 ευρώ ανά άτομο, περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για πιθανές ελεύθερες θέσεις στην υπόλοιπη αίθουσα (συμμετοχή χωρίς κόστος) θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τη σειρά εγγραφής, μέχρι την κάλυψη της χωρητικότητας.

Κάνετε την εγγραφή σας στέλνοντας mail εδώ

Δείτε την Ατζέντα του συνεδρίου εδώ